Innowacja marketingowa

Wdrożenie innowacji organizacyjnej obejmuje zmiany w strukturze organizacyjnej i w zarządzaniu procesami uszlachetniania i wykańczania opakowań, które wpływają na poprawę i zwiększenie efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa BRA-POL w zakresie:

  • wydajności organizacji pracy
  • optymalizacji procesów produkcyjnych
  • wykorzystania maszyn
  • redukcji strat.

Zmiany organizacyjno-procesowych w firmie BRA-POL uzyskano wprowadzając do zarzadzania produkcją metody Lean Manufactuing jako sposób optymalizacji realizacji zleceń produkcji opakowań przy efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów

Koncepcja Lean Manufacturing to filozofia ciągłego dążenia do doskonałości i skuteczne narzędzie na dynamiczne zmiany, jakie można zaobserwować we współczesnej gospodarce.