Innowacje

Od lutego 2021 r. do oferty firmy BRA-POL została wprowadzona innowacyjna usługa lakierowania UV opakowań metodą sitodruku jako rezultat wdrożenia prac B+R.

Celem utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności oferujemy także ulepszony zakres świadczonych usług w następującym asortymencie:

  • sztancowanie opakowań
  • bigowanie opakowań
  • tłoczenie na zimno

oraz realizujemy zamówienia na opakowania zbiorcze na skalę przemysłową.

Powyższe rezultaty są wynikiem realizacji projektu pt. „Komercjalizacja prac badawczych wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i procesowej szansą na rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym w usługach uszlachetniania i wytwarzania opakowań z papieru, kartonu i tektury”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.