Wdrożenie Prac B+R

Celem wzrostu innowacyjności oferty wdrażamy na rynek wyniki prac B+R pt. „Opracowanie ekologicznego lakieru utwardzanego promieniowaniem UV z zastosowaniem fotoinicjatorów o małej emisji wykorzystywanego do uszlachetniania zadrukowanych powierzchni z papieru kredowego i kartonu nakładanego metodą sitodruku", które zostały wykonane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Inżynierii i Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu w 2020 r.

Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać innowacyjne i ekologiczne powłoki lakierowanej powierzchni o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych i estetycznych, które wykorzystując nanokrzemionki pozbawione są do minimum zawartości szkodliwych lotnych związków.